Tauklatring

Vi har over 550 m2 med tauklatring på Krux Klatring. Veggene er fra 11 til 25 meter høye. Merk at du må ha 60 m tau for å klatre på de lengste rutene som er 25 meter lange. Vi har ruter fra veldig lett rundt grad 4 til veldig vanskelig rundt grad 9. For at tauklatring skal foregå på en trygg måte skal følgende regler følges.

Tauklatring
  • Alle som klatrer i senteret skal ha lest klatrevettplakaten og følge klatrevettreglene.
  • Det er krav om Topptaukort eller Brattkort for å sikre på henholdsvis topptauklatring og ledklatring.
  • Ved ledklatring skal alle bolter fra 2. kortslynga klippes.
  • Ved stor vektforskjell på klatrer/sikrer må risikoreduserende tiltak vurderes.
  • Aldri klipp inn to tau i samme karabin eller anker.
  • Person over 18 år med brattkort eller topptaukort kan veilede en person uten kort forutsatt at veilederen alltid holder i den passive tauenden, står på bakken og har sin fulle oppmerksomhet på sikreren.
  • Sikring skal foregå med UIAA- og CE-godkjent utstyr.
  • Unngå å stikke fingrene i boltehengere og annet stål.
  • Se opp og vær oppmerksom på at det kan falle ned gjenstander (klatregrep, karabiner).
  • Tenk over hvor du står og hvor når du ikke klatrer.