Buldrerom

Vi har over 250 m2 med buldrevegger. Veggene er fra 3.5 meter høye til 4,30 meter. Hos oss finner du både svavegger, overheng og alt i mellom. Utfordringer fra kjempelett til veldig vanskelig. Målet er at alle skal oppleve mestring gjennom balanse, smidighet, tekniske og fysiske utfordringer.

Buldrerom

For at buldring skal foregå på en trygg måte skal følgende regler følges:

  • Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg. Unngå å stå i fallsoner
  • Se deg for før du hopper ned. Klatre ned dersom det er mulig.
  • Madrassen er kun til å falle på, ikke til turning o.l 
  • Barn under fylte 13 år som oppholder seg i klatresenteret skal være under tilsyn av ansvarlig voksen over 18 år. Det er viktig at man har kontroll på barn i buldrerommet så de ikke står i fallsonen til andre som buldrer. 
  • Vi oppfordrer til bruk av flytende kalk eller kalkball. Løs kalk i bøtten/posen er lov men bøtten/posen skal stå på en av kalk stasjonene. 
  • Dette for alles sikkerhet og spesielt alle barn.