Barn i senteret

Barn elsker å klatre og er hjertelig velkommen hos oss. Vi har mange utfordringer som er tilpasset barn med blant annet to autobelayer på 4,5 meter og egne bulder på litt lavere buldrevegger. Vi vil etter hvert arrangere ulike treningsgrupper for barn. Alle barn skal være trygge hos oss og for barns sikkerhet har vi noen regler som må følges.

Barn i senteret
  • For personer under 18 år må foresatte skrive under på ansvarserklæringen og sørge for at barnet forstår og vil følge reglene. 
  • Barn under fylte 13 år som oppholder seg i klatresenteret skal være under tilsyn av ansvarlig voksen over 18 år. 
  • Løping og herjing i senteret er ikke tillatt. Bruk innestemme
  • Buldrerommet er for klatring. Madrassene er landingsplass for fallende klatrere og derfor farlige å bruke til å oppholde seg eller turne på.
  • Tauene skal ikke dras i eller dras ned.