Autobelay

Autobelay er automatiske sikringer som gjør at du kan klatre uten å trenge en sikringspartner med sikringskort. I stede for å sikre ditt barnebarn eller din venninne kan dere klatre side om side.

Autobelay

Vi har totalt 7 autobelay på Krux Klatring. To stk på 4,5 m som er tilpasset barn fra 2 år. Fire stk. på 11 m som passer fra ca 5 år og oppover og en stk på 16 meter. Følgende sikkerhetsregler gjelder ved klatring på autobelay

  • Krever ikke tidligere erfaring. Har du ikke brattkort eller topptaukort må du få en innføring av de som jobber i senteret.
  • Har du ikke tidligere erfaring og senteret er ubetjent skal du ikke klatre på autobelay 
  • Utfør alltid kameratsjekk. For barn under 13 år er den voksne ansvarlig for kameratsjekk. 
  • Barn under 13 år skal kobles inn og ut av voksen.