Ansvarserklæring Krux Klatring

Det er risiko forbundet med klatring, for å minimere denne risikoen plikter alle våre besøkende å følge klatresenterets sikkerhetsregler. Alle må skrive under på at de har lest, forstått og vil følge sikkerhetsreglene i ansvarserklæringen før de kan klatre hos oss. For personer under 18 år må foresatte skrive under og sørge for at barnet forstår og vil følge reglene.

Ansvarserklæring Krux Klatring
02.02.202111:07 Bjarne Grøseth

All klatring og opphold i klatresenteret foregår på eget ansvar. Krux Klatring plikter å holde anlegget i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Dette gjelder klatreflater, forankringer og fastmontert utstyr. Krux Klatring har ikke erstatningsansvar for skader som måtte oppstå ved klatring eller annen aktivitet på senteret.

 Sikkerhetsregler

Generelt

 • Alle må innom resepsjonen for å betale samt registrere seg. Det gjelder også medlemmer.
 • Sko er påbudt ved klatring. Barfotklatring er ikke tillatt.
 • På tauklatring skal det brukes kalkball eller flytende kalk. Ved buldring kan du ha løs kalk i posen men legg kalkbag på tilvist plass.
 • Oppdager du feil og/eller mangler på anlegget som fører til økt risiko, eller ser at andres atferd kan føre til risiko for ulykker har du plikt til å varsle personalet.

 

Klatring med barn

 • For personer under 18 år må foresatte skrive under på ansvarserklæringen og sørge for at barnet forstår og vil følge reglene.
 • Barn under fylte 13 år som oppholder seg i klatresenteret skal være under tilsyn av ansvarlig voksen over 18 år.
 • Løping og herjing i senteret er ikke tillatt. Bruk innestemme
 • Buldrerommet er for klatring. Madrassene er landingsplass for fallende klatrere og derfor farlige å bruke til å oppholde seg eller turne på.
 • Tauene skal ikke dras i eller dras ned.

 

Autobelay

 • Krever ikke tidligere erfaring. Har du ikke brattkort eller topptaukort må du få en innføring av de som jobber i senteret.
 • Har du ikke tidligere erfaring og senteret er ubetjent skal du ikke klatre på autobelay
 • Utfør alltid kameratsjekk. For barn under 13 år er den voksne ansvarlig for kameratsjekk.
 • Barn under 13 år skal kobles inn og ut av voksen.

 

Tauklatring

 • Alle som klatrer i senteret skal ha lest klatrevettplakaten og følge klatrevettreglene.
 • Det er krav om Topptaukort eller Brattkort for å sikre på henholdsvis topptauklatring og ledklatring.
 • Ved ledklatring skal alle bolter fra 2. kortslynga klippes.
 • Ved stor vektforskjell på klatrer/sikrer må risikoreduserende tiltak vurderes.
 • Aldri klipp inn to tau i samme karabin eller anker.
 • Person over 18 år med brattkort eller topptaukort kan veilede en person uten kort forutsatt at veilederen alltid holder i den passive tauenden, står på bakken og har sin fulle oppmerksomhet på sikreren.
 • Sikring skal foregå med UIAA- og CE-godkjent utstyr.
 • Unngå å stikke fingrene i boltehengere og annet stål.
 • Se opp og vær oppmerksom på at det kan falle ned gjenstander (klatregrep, karabiner).
 • Tenk over hvor du står og hvor når du ikke klatrer.

Buldring

 • Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg. Unngå å stå i fallsoner
 • Se deg for før du hopper ned. Klatre ned dersom det er mulig.
 • Madrassen er kun til å falle på, ikke til turning o.l

 Signering

 • Jeg er inneforstått med at klatring og aktivitet på Krux Klatresenter innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar.
 • Jeg er pliktig å følge sikkerhetsreglene og instrukser gitt av personalet. Ved brudd på disse har personalet rett til å frata sikringskort eller bortvise personer etter eget skjønn.
 • Jeg er pliktig å varsle personalet dersom jeg opplever feil eller mangler på anlegget, etter ser at andres atferd kan føre til risiko.
 • All form for instruksjon og organisert aktivitet skal avtales med Krux klatring i forkant av besøket.
 • Krux Klatring klatresenter frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.
 • Jeg er inneforstått med at sikkerhetsregler og ansvarserklæring kan endres uten varsel. Eventuelle endringer vil kunngjøres ved oppslag i senteret.